Dálky

T08B

Soustava T08B byla revoluční – její širokorozponové panely umožnily vzdálenost nosných stěn 6 metrů, čímž vznikla příležitost pro větší variabilitu dispozic bytů a větší místnosti, než se stavěly do té doby. Typicky jsou v každém vchodu na každém patře tři byty – po stranách jsou vždy byty 3+1 (67 m2) a uprostřed mezi nimi je 1+1 (35 m2). Stejný typ paneláků můžeme v Praze znát například ze sídlišť Krč, Pankrác, Prosek, ale i Ďáblice, byť tak na první pohled nevypadají. Všech sedm dvanáctipodlažních paneláků v Jílovské ulici je konstruováno tak, že mají i prostřední byty – 1+1 lodžie. Stejně je tomu i u „příčných“ paneláků podél Novodvorské. Podélné paneláky na Novodvorské však jsou odlišné – prostřední byty lodžie nemají. Úplně specifický je „poslední“ panelák v Zálesí – ten nemá lodžie žádné, jen snížené parapety.

T08B

Konstrukční soustava T08B se používala od první poloviny šedesátých let. Tyto paneláky mají příčný nosný systém a podélně ztužující vnitřní stěny. Schodiště je vždy jednoramenné. Uvnitř nosné buňky byly použity nenosné příčky z lehkých materiálů. A co jsou ta úzká okna v osmých patrech všech paneláků? To jsou okna spojovacích chodeb. Každý vchod je v přízemí a v osmém patře propojen chodbou. Z této chodby jsou zároveň vchody do místnůstek, v nichž jsou komůrky připadající jednotlivým bytům.

T08B